صفحه ها
دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 238736
تعداد نوشته ها : 109
تعداد نظرات : 6
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
سهم روستائیان از یارانه ها هم اکنون زیر 10 درصد است
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر روستائیان بالغ بر 32 درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند درحالی که میزان برخورداری آنان از یارانه ها در کشور کمتر از 10 درصد است.

صادق خلیلیان درگفتگو با مهر با اشاره به طرح تحول اقتصادی دولت نهم، گفت: هدفمند کردن یارانه ها در بخش مصرف جامعه دراین طرح دنبال می شود و به عنوان اولین گام آن، بحث آزاد سازی قیمت عاملهای انرژی مطرح شده که این امر شامل بخش کشاورزی نیز می شود.

معاون برنامه ریزی واقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تاثیرطرح تحول اقتصادی دولت نهم درهزینه های تولید، بیان کرد: کشاورزان از طرفی به عنوان مصرف کننده و از سوی دیگر به عنوان تولید کننده مشمول این طرح می شوند، ضمن اینکه طرح تحول اقتصادی در هزینه های تولید کنندگان و کشاورزان تاثیرگذار است.

وی اعلام کرد: در حال حاضر روستائیان کشورکه عمدتا به شغل کشاورزی و دامپروری فعالیت دارند، بالغ بر 32 درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند، این در حالی است که میزان برخورداری آنان از یارانه ها در کشور کمتر از 10 درصد است؛ لذا در طرح هدفمند کردن یارانه ها باید کشاورزان و روستائیان که در چهار دهک پائین درآمدی هستند، مورد حمایت ویژه قرار گیرند.

خلیلیان تاکید کرد: کشاورزان به عنوان تولید کننده باید برای تامین مواد غذایی جامعه، ایجاد امنیت غذایی و نیز توسعه صادرات محصولات کشاورزی از یارانه های تولیدی برخوردار شوند.

وی اظهارداشت: درسالجاری میزان یارانه های مستقیم و غیرمستقیم که برای کشاورزان هزینه می شود، بیش از6 هزارمیلیارد تومان است، که ازاین میزان بالغ بر سه هزار و 400 میلیارد تومان به یارانه نهاده ها، سود و کارمزد بانکی و بیمه محصولات کشاورزی اختصاص دارد.

معاون برنامه ریزی واقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: میزان یارانه تخصیص یافته به بخش کشاورزی در سالجاری نسبت به رقم سال گذشته حداقل 50 درصد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حداقل بالغ بر 25 درصد یارانه های تخصیص یافته به بخش تولید محصولات کشاورزی به صورت هدفمند پرداخت می شود، که 100 درصد شدن این رقم تا پایان برنامه چهارم توسعه و در طول برنامه پنجم توسعه محقق می شود.

خلیلیان با اعلام اینکه دولت به طورسرانه برای هرکشاورزحدود 1.5 میلیون تومان در سال هزینه می کند، گفت: دولت در طرح هدفمند کردن یارانه ها درصدد است اثر گذاری یارانه های تخصیصی را در تولید افزایش دهد، تا به نحو مطلوبی بتواند از کشاورزان حمایت به عمل آورد.خبرگزاری مهر "دسته ها :
دوشنبه سی یکم 4 1387
X