صفحه ها
دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 238686
تعداد نوشته ها : 109
تعداد نظرات : 6
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
ماموریتها و اختیارات تشکیل 4 وزارتخانه جدید اعلام شد
ماموریتها و اختیارات ادغام 8 وزارتخانه با یکدیگر و تشکیل چهار وزارتخانه جدید انرژی ، صنایع و تجارت، کار و تعاون و حمل و نقل و ارتباطات اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموریتها و اختیارات ادغام چهار وزارتخانه با یکدیگر ( ادغام وزارتخانه های نفت با نیرو و تشکیل وزارت انرژی، بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارت صنایع و بازرگانی، کار و امور اجتماعی با تعاون و تشکیل وزارت کار و تعاون، راه و ترابری با ارتباطات و تشکیل وزارت حمل و نقل و ارتباطات) که در مجلس مطرح شده است، مشخص شد.

وزارت انرژی

ماموریتها و اختیارات وزارت انرژی به شرح زیر می باشد:

1- تنظیم سیاستها و خط مشی ها و برنامه های بخش انرژی

2- تهیه و تدوین ضوابط و الگوهای مصرف آن در کشور و برنامه ریزی و نظارت بر تغییر ساختارهای مصرف انرژی

3- بررسی، شناسایی و صیانت از ذخایر نفت و گاز کشور و تلاش در جهت توسعه آنها

4- بهره برداری صحیح از منابع نفت و گاز

5- توسعه صنعت نفت و تلاش در جهت افزایش سهم فرآورده های نفتی با ارزش افزوده بیشتر

6- نگهداری و اداره تاسیسات دولتی نفت، گاز و پتروشیمی

7- ایجاد، توسعه و بهره برداری از نیروگاههای اتمی و زمینه سازی برای استفاده از انرژی اتمی با مقاصد صلح آمیز

8- برنامه ریزی برای تولید و تامین برق مورد نیاز کشور با مشارکت بخش غیر دولتی

9- نظارت بر امور مربوط به صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی و برق

10- تامین و توزیع فرآورده های نفتی، گاز و پتروشیمی در داخل کشور با مشارکت بخش غیر دولتی

11- برنامه ریزی و پژوهش برای شناسایی و بهره برداری از انرژیهای نو

وزارت صنایع و تجارت

به گزارش مهر، ماموریتها و اختیارات وزارت صنایع و تجارت به شرح زیر می باشد:

1- تنظیم سیاستها، ضوابط و برنامه های بخش صنعت، معدن و بازرگانی کشور

2- نظارت بر فعالیتهای صنعتی، معدنی، بازرگانی به منظور تحقق، سیاستها و برنامه ها، ضوابط و مقررات عمومی

3- زمینه سازی و حمایت از ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی بخش خصوصی و توسعه صادرات غیر نفتی کشور

4- انجام بررسیهای لازم به منظور شناسایی ذخایر و امکانات معدنی کشور

5- انجام اقدامات و ایجاد تسهیلات لازم برای حضور کالاها و خدمات کشور در بازارهای جهانی

6- برنامه ریزی برای افزایش بهره وری بخش صنعت و معدن و بازرگانی از طریق انجام و حمایت از تحقیقات علمی - کاربردی و توسعه فناوری

7- مساعدت در گسترش و نوسازی و آماده سازی واحدهای تولیدی که با سرمایه گذاری بخش خصوصی و بخش تعاونی ایجاد می گردند.

8- تعیین استاندارد کالاهای مختلف با همکاری دیگر دستگاههای اجرایی و نظارت بر اجرا و تحقق آنها

9- تنظیم بازار کلیه محصولات و ایجاد تسهیلات در تامین کالاها و مواد اولیه مورد نیاز

10- مدیریت صنایع و معادن تحت مالکیت دولت و فراهم نمودن زمینه بهره برداری مطلوب از آنها و واگذاری به بخش غیر دولتی

11- ایجاد هماهنگی بین سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران

وزارت کار و تعاون

به گزارش مهر، ماموریتها و اختیارات وزارت کار و تعاون به شرح زیر می باشد:

1- تنظیم روابط کار

2- حفظ و صیانت از نیروی کار و توسعه مهارتهای آن

3- شناسایی ظرفیتهای اشتغال کشور به منظور اطلاع رسانی و هدایت نیروی کار ماهر در مشاغل مناسب

4- سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی برای توسعه و رشد بخش تعاون

5- اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

6- حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای بخش تعاون و تمهید ساز و کارهای تسهیل کننده این فعالیتها

ماده 20- ماموریتها و اختیارات وزارت حمل و نقل و ارتباطات به شرح زیر می باشد:

1- برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه شبکه مخابراتی کشور با مشارکت بخش غیر دولتی

2- زمینه سازی برای مشارکت بخش غیر دولتی در بهره برداری از شبکه مخابراتی کشور و ایجاد و بهره برداری شبکه های محلی و غیر مادر و نظارت بر فعالیت آنها

3- برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه شبکه پستی کشور با مشارکت بخش غیر دولتی

4- فراهم نمودن زمینه مشارکت بخش غیر دولتی در بهره برداری از شبکه پستی کشور و ارائه خدمات پستی خاص و نظارت بر آنها

5- توسعه و تامین زیرساختهای فناوری اطلاعات کشور

6- زمینه سازی برای دستیابی و استفاده از فناوریهای جدید در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات

7- تنظیم سیاستها، ضوابط و برنامه های بخش حمل و نقل کشور

8- نگهداری و بهره برداری از راهها، فرودگاهها، بنادر و راه آهن کشور

9- تهیه و تنظیم مقررات مربوط به حمل و نقل زمینی و نظارت بر اجرای آنها

10- تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات مربوط به توسعه و اداره موسسات حمل و نقل نظارت بر اجرای آنها

11- اعمال حاکمیت دولت در زمینه فعالیتهای حمل و نقل و تحصیل حقوق و منافع ملی

12- برنامه ریزی برای استفاده از مزیتهای نسبی شبکه حمل و نقل با توجه به موقعیت ترانزیتی و فرهنگی کشور در امر توسعه گردشگری و ترانزیت کالا

13- پوشش راههای کشور با سامانه حمل و نقل هوشمند.

به گزارش مهر، طرح ادغام چندین وزارتخانه با یکدیگر از دستور کار صحن علنی مجلس خارج شده است. در عین حال برخی نمایندگان مجلس در تلاش هستند تا طرح ادغام وزارتخانه‌ها با یکدیگر تا ابتدای مهر ماه سالجاری دوباره در صحن علنی مجلس مطرح شود.

مهر

دسته ها :
جمعه پنجم 4 1388
X