صفحه ها
دسته
وبلاگ

سایت

آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 192822
تعداد نوشته ها : 171
تعداد نظرات : 6
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
آیا "میرحسین موسوی" خط امامی است؟
دفتر پژوهش و بررسیهای خبری-دکتر امیرحسین ترکش دوز*:گفتار انتخاباتی آقای میرحسین موسوی و عملکرد وی را بعد از انتخابات ، همه ما به یاد داریم! رفتار و گفتار اشخاص و گروه هائی را هم که خود را به امام مربوط می دانند در سالهای اخیر ملاحظه کر ده ایم. حال متن زیر را بخوانید و سپس خود قضاوت کنید که آیا میتوان امثال آقای میرحسین موسوی و گروههای اصلاح طلب را خط امامی دانست؟
الف:مقدمه: در فرهنگ علمی ما، طالبان دانائی را توصیه کرده اند که "علیکم بالمتون لا بالحواشی"(یعنی به اصل متون بپردازید و سر گرم حواشی نمانید). داستان مدعیان پیروی از امام در این روزها البته وخیمتر از این حرفها است . آنها گاه در حواشی هم سیر نمی کنند و سخنانی می گویند و افعالی را صورت می دهند که درست در خلاف سمت وسو های مشخص شده از سوی امام است .
2-پس از پایان جنگ، با خارج شدن کشور از وضعیت اضطراری ، قابل انتظار بود که سخن ازجهت گیریهای آینده نظام در شرایط پس از جنگ به محور بحثها و گفتگوها تبدیل شود . گروهی بر این اعتقاد بودند که در شرایط جدید باید سمت وسوی انقلابی سیاست خارجی را رقیق کرد یا کنار گذاشت.برخی نیز همچون قائم مقام وقت رهبری به گونه ای رویکردی انتقادی را پیشه کرده بودند که ثمره آن در سیاست داخلی کمرنگ شدن مرزهای مکتبی و سیاسی با نیروهائی همچون نهضت آزادی بود . در این چنین شرایطی، امام در واپسین ماههای حیات با برکت خود یعنی دوم فروردین 68، در پیام مهمی، مهر بطلان بر همه این اظهارات زد و سمت وسوی آتی نظام را مشخص ساخت.این پیام را در ذیل ملاحظه خواهید کرد.
3- سالها است باسوء استفاده گروهی از سیاسیون از نام و یاد امام آشنائیم. در خوشبینانه ترین حالت، امام برای آنها صرف یک خاطره یا تعلق عاطفی است و نه مشخص کننده سمت و سوهای عمل در حوزه های مختلف اجتماع ! شاهد مدعا هم نسبت آنها با متونی است از قبیل آنچه در پی خواهد آمد!
گفتار انتخاباتی آقای میرحسین موسوی و عملکرد وی را بعد از انتخابات ، همه ما به یاد داریم! رفتار و گفتار اشخاص و گروه هائی را هم که خود را به امام مربوط می دانند در سالهای اخیر ملاحظه کر ده ایم. حال متن زیر را بخوانید و سپس خود قضاوت کنید که آیا میتوان امثال آقای میرحسین موسوی و گروههای اصلاح طلب را خط امامی دانست؟ به این سوال هم پاسخ دهیم که، آیت الله خامنه ای به جهت گیری های تعیین شده از سوی امام وفادارتر است یا برخی از داعیه داران سروری در این روزها ؟
4- پرواضح است که امام هم طرفدار روابط با جهان خارج بود و هم طرفدار انضباط! اما این هر دو آنچنان در نظر شریف او معنا می شد که شرح آن را در پی خواهید خواند:

ب: فرازهائی از پیام امام خمینی به مهاجرین جنگ تحمیلی در فروردین ماه 68 : "همه می دانند که تحمل هشت سال فشار و سختی فقط برای اسلام عزیز بوده است ،لذا مسئولین باید در دفاع از اسلام محکمتر از همیشه با تمام توان در مقابل تجاوز نظامی ،سیاسی و فرهنگی جهانخواران بایستند، چرا که امروز دنیای استکبار خصوصا غرب خطر رشد اسلام ناب محمدی - صلی الله علیه و آله و سلم - را علیه منافع نامشروع خوددرک کرده است . من بارها اعلام کرده ام که با هیچ کس در هر مرتبه ای که باشد عقد اخوت نبسته ام .چهارچوب دوستی من در درستی راه هر فرد نهفته است . دفاع از اسلام و حزب الله اصل خدشه ناپذیر سیاست جمهوری اسلامی است . ما باید مدافع افرادی باشیم که منافقین سرهاشان را در مقابل زنان و فرزندانشان در سر سفره افطار گوش تا گوش بریدند. ما بایددشمن سرسخت کسانی باشیم که پرونده های همکاری آنان با امریکا از لانه جاسوسی بیرون آمد. ما باید تمام عشقمان به خدا باشد نه تاریخ . کسانی که از منافقین و لیبرالها دفاع می کنند، پیش ملت عزیز و شهید داده ما راهی ندارند. (نگارنده: آنروز مقصودظاهرا" آقای منتظری بود اما امروز مقصود کیست؟) اگر ایادی بیگانه و ناآگاهان گول خورده که بدون توجه بلندگوی دیگران شده اند،از این حرکات دست برندارند، مردم ماآنها را بدون هیچ گونه گذشتی طرد خواهند کرد. ( نگارنده:توجه کنید نا آگاهانی که بلند گوی دیگران شده اند) امروز غرب و شرق به خوبی می دانند که تنها نیرویی که می تواند آنان را از صحنه خارج کند، اسلام است . آنها در این ده سال انقلاب اسلامی ایران ضربات سختی ازاسلام خورده اند و تصمیم گرفته اند که به هر وسیله ممکن آن را در ایران که مرکز اسلام ناب محمدی است نابود کنند. اگر بتوانند با نیروی نظامی ، اگر نشد، با نشر فرهنگ مبتذل خود و بیگانه کردن ملت از اسلام و فرهنگ ملی خویش و اگر هیچ کدام از اینها نشد،ایادی خودفروخته خود از منافقین و لیبرالها و بی دینها را که کشتن روحانیون و افرادبیگناه برایشان چون آب خوردن است و در منازل و مراکز ادارات نفوذ می دهند که شایدبه مقاصد شوم خود برسند. و نفوذیها بارها اعلام کرده اند که حرف خود را از دهان ساده اندیشان موجه می زنند.من بار دیگر از مسئولین بالای نظام جمهوری اسلامی می خواهم که از هیچ کس و ازهیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند و کمرها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد علیه فساد وفحشای سرمایه داری غرب و پوچی و تجاوز کمونیزم نکشند که ما هنوز در قدمهای اول مبارزه جهانی خود علیه غرب و شرقیم . مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست . انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت - ارواحنافداه - است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قراردهد. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولین را از وظیفه ای که بر عهده دارندمنصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره هر چه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنانیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند. مردم عزیز ایران که حقا چهره منور تاریخ بزرگ اسلام در زمان معاصرند، باید سعی کنند که سختیها و فشارها را برای خدا پذیرا گردند تا مسئولان بالای کشور به وظیفه اساسی شان که نشر اسلام در جهان است برسند و از آنان بخواهند که تنها برادری وصمیمیت را در چهارچوب مصلحت اسلام و مسلمین در نظر بگیرند. چه کسی است که نداند مردم عزیز ما در سختی هستند و گرانی و کمبود بر طبقه مستضعف فشار می آورد،ولی هیچ کس هم نیست که نداند پشت کردن به فرهنگ دول دنیای امروز و پایه ریزی فرهنگی جدید بر مبنای اسلام در جهان و برخورد قاطع اسلامی با امریکا و شوروی ،فشار و سختی و شهادت و گرسنگی را به دنبال دارد و مردم ما این راه را خود انتخاب کرده اند و بهای آن را هم خواهند پرداخت و بر این امر هم افتخار می کنند. این روشن است که شکستن فرهنگ شرق و غرب ، بی شهادت میسر نیست . مگر بیش از این است که ما ظاهرا از جهانخواران شکست می خوریم و نابودمی شویم ؟ مگر بیش از این است که ما را در دنیا به خشونت و تحجر معرفی می کنند؟ مگر امروز بیشتر از هر زمانی کینه و دشمنی استکبار علیه اسلام ناب محمدی برملا شده است . بسیج عمومی آنان در دفاع از یک خود فروخته و نویسنده مزدور گویای این واقعیت است و شاید آنان اینهمه فضاحت و بی آبرویی شان را به خاطر رسیدن به هدف شوم خود پیش بینی نکرده بودند که امروز با سرافکندگی و خواری از کرده خود پشیمان و با ذلت مراجعت می کنند. احتمالا قضیه مبارزه با حجاب زنان مسلمان در فضای آموزشی ، حرکتی انحرافی برای کمرنگ کردن جلوه عظیم دفاع جهان اسلام از رسول اکرم - صلی الله علیه و آله وسلم - می باشد. گر چه خود این واقعه هم از دردهایی است که ملتهای اسلامی گرفتار آن شده اند که چگونه در دنیای به اصطلاح آزاد، الزام زنان و دختران مسلمان به رفع حجاب عین دموکراسی است و فقط ما که گفته ایم کسی که به پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله وسلم - توهین کند و اجماع فقهای مسلمین فتوا به اعدام آن می دهند، خلاف آزادی است !راستی چرا دنیا در برابر کسی که اجازه ندهد تا دختران مسلمان به دلخواه خود با پوشش اسلامی در دانشگاهها درس بخوانند یا تدریس کنند، ساکت نشسته است ؟ جز این است که تفسیر و تاویل آزادی و استفاده از آن در اختیار کسانی است که با اساس آزادی مقدس مخالفند؟ امروز خداوند ما را مسئول کرده است ، نباید غفلت نمود. امروز باجمود و سکون و سکوت باید مبارزه کرد و شور و حال حرکت انقلاب را پا برجا داشت .من باز می گویم همه مسئولان نظام و مردم ایران باید بدانند که غرب و شرق تا شما را ازهویت اسلامی تان - به خیال خام خودشان - بیرون نبرند، آرام نخواهند نشست . نه ازارتباط با متجاوزان خشنود شوید و نه از قطع ارتباط با آنان رنجور، همیشه با بصیرت و بابیش از این است که با نفوذ ایادی قاتل و منحرف خود در محافل و منازل ، عزت اسلام ومسلمین را پایکوب می کنند؟ مگر بیش از این است که فرزندان عزیز اسلام ناب محمدی در سراسر جهان بر چوبه های دار می روند؟ مگر بیش از این است که زنان و فرزندان خردسال حزب الله در جهان به اسارت گرفته می شوند؟ بگذار دنیای پست مادیت با ماچنین کند ولی ما به وظیفه اسلامی خود عمل کنیم . چشمانی باز به دشمنان خیره شوید و آنان را آرام نگذارید که اگر آرام گذارید، لحظه ای آرامتان نمی گذارند. البته ما از زحمات وزارت امور خارجه قدردانی می کنیم و آنها باید با جدیت به کارخود ادامه دهند که ان شاالله در انجام وظیفه بزرگ الهی و سیاسی خود موفق خواهندبود. ... . ". ( جلد بیست و یکم از صحیفه امام - صفحه 325 به بعد)
باشد که هماره ایام، رهرو هوشمند ، خردمند ، قاطع و خستگی ناپذیر راه امام باشیم!

دسته ها :
سه شنبه بیست و سوم 4 1388
X